Control systems & components for industrial heating, ventilation, air conditioning

ISO sertifikatai

2014 m. rugpjūčio 11 d. įmonei VENTMATIKA UAB suteikti ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 standartų sertifikatai.

ISO 9001:2008 - tai kokybės vadybos sistemos tarptautinis standartas, kuris pripažįstamas beveik visose šalyse. ISO 9001 standarto reikalavimų įdiegimas ir sertifikato gavimas garantuoja, kad įmonėje efektyviai veikia įdiegta kokybės vadybos sistema ir įmonė sugeba patenkinti esamų ir potencialių klientų reikalavimus ir poreikius. Europos verslo praktikoje įmonės, įsidiegusios ISO 9001 standartą, traktuojamos kaip solidūs ir patikimi partneriai, kurie nesiekia vien tik trumpalaikio pelno, o orientuojasi į ilgalaikius planus ir kokybę. Įsidiegę kokybės vadybos sistemą gerinsime vidinę įmonės tvarką, įgyvendinsime efektyvesnį valdymą, orientuosimės į eksporto plėtrą.

ISO 14001:2004 - tai pasaulyje geriausiai žinomas Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas, pagrįstas dviem principais - nuolatiniu gerinimu ir teisine atitiktimi. Laikydamiesi Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto, siekiame užtikrinti verslo plėtrą, pagerinti įmonės įvaizdį, sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, mažinti atliekų tvarkymo išlaidas, gerinti darbo sąlygas ir mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių, gerinti santykius su įvairiomis suinteresuotomis šalimis.

OHSAS 18001:2007 - tai tarptautinis Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo standartas. Jis padeda bendrovėms kontroliuoti Darbuotojų saugos ir sveikatos aspektus, užtikrinti atitiktį teisiniams reikalavimams ir nuolat gerinti sistemos veiksmingumą. OHSAS 18001:2007 sertifikatas patvirtina, kad UAB VENTMATIKA siekia efektyviai valdyti nelaimingus atsitikimus darbe, mažinti susirgimus profesinėmis ligomis bei organizacinio pobūdžio darbo saugos ir sveikatos pažeidimus įmonėje.

 ISO 9001
ISO 14001
 Ohsas 18001