Control systems & components for industrial heating, ventilation, air conditioning

Politika ir vertybės

VENTMATIKA UAB vizija - pirmaujanti Europoje ir NVS šalyse komponentus vėdinimo sistemoms gaminanti įmonė, taikanti pažangias technologijas, investuojanti į gamybą, išlaikanti aukštą produkcijos kokybę, panaudojanti specialistų žinias ir sukauptą patirtį.

VENTMATIKA UAB misija - būti patikimu partneriu šildymo, kondicionavimo, bei vėdinimo įrangos valdymo srityje, teikiant šiuolaikiškus sprendimus, kurie užtikrintų klientų poreikius, pasitikėjimą ir lojalumą.

VENTMATIKA UAB devizas atspindi įmonės tikslą nuolat rūpintis, kad gaminama produkcija atitiktų klientų poreikius ir suteiktų pageidaujamą komfortą. Kokybiškas ir šviežias oras leidžia jaustis patogiai ir produktyviai dirbti.

ccc

VENTMATIKA UAB integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

 • Esame specializuoti elektronikos, elektrotechnikos bei valdymo automatikos gaminių ar atskirų vėdinimo komponentų gamintojai ir siekiame sukurti savo klientams didžiausią pridėtinę vertę: priimtiniausius užsakymų įgyvendinimo terminus, aukštą gaminių kokybę ir aukščiausio lygio komunikavimą.

 • Siekiame įsiklausyti į kliento poreikius ir rasti tinkamiausius sprendimus.

 • Gamindami ir projektuodami gaminius, siekiame, kad jie būtų saugūs vartotojui, tausojantys gamtinius išteklius ir aplinką.

 • Įsipareigojame laikytis mūsų gaminius ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

 • Siekiame, kad mūsų veikla nedarytų neigiamo poveiklio aplinkai, užtikriname savalaikę taršos prevenciją.

 • Nuolat gerindami darbo sąlygas, siekiame savo darbuotojams kurti saugias ir ergonomiškas darbo vietas, kūrybišką ir plėtojančią jų įgūdžius atmosferą.

 • Įsipareigojame vykdyti nuolatinę darbuotojų susirgimų ir sužeidimų, avarinių situacijų prevenciją.

 • Siekiame dirbti su tais tiekėjais ir partneriais, kurie prisideda prie aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo savo organizacijose.

 • Įsipareigojame įgyvendinti, valdyti ir tobulinti integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, taip, kad ji veiktų sklandžiai ir leistų siekti geresnių veiklos rezultatų.

VENTMATIKA UAB vertybės:

 • Darbuotojai
 • Komandinis darbas 
 • Inovacijos
 • Teisinga motyvacija
 • Geras mikroklimatas
 • Patikimumas
 • Lankstumas
 • Punktualumas
 • Kompetencija
Direktorius                                                      Tadas Tamošaitis / 2018-06-11